Massinissa var konge i Numidia, opprinnelig bare over Øst-Numidia. Han ble oppdratt i Karthago og kjempet først mot romerne i Spania under den andre punerkrigen, men gikk over til Scipio i nederlagets time. Ved sin fars død i 206 fvt. måtte Massinissa kjempe om tronen og sikret seg først kongemakten i Numidia i 203 da han hjalp romerne å nedkjempe den karthagervennlige Syfax i Cirta, som hersket over den vestlige delen av riket. Massinissa ble så betatt av Syfax' karthagiske kone, Sofonisba at han ville spare henne ved å ta henne til ekte. Det godtok ikke romerne og hun ble tvunget til selvmord. Massinissa bidro med sitt beryktede kavaleri ("ørkenens sønner") på romernes side i det avgjørende slaget ved Zama i 202 fvt. Etter den andre punerkrigen var Massinissa uten utfordrere og regjerte over et stort Numidia som inkluderte en del av Karthagos tidligere besittelser. Han utfordret stadig karthagerne, som ikke fikk lov å ta til våpen uten romernes godkjennelse, og gav støtet til utbruddet av den tredje puniske krig da han i 151 okkuperte de såkalt store slettene vest for Karthago.