Hasdrubal, ledende hærfører i Spania etter svigerfaren Hamilkar Barkas' død 229. Anla Ny-Karthago (Cartagena). Han inngikk en avtale med romerne, der elven Ebro ble grense mellom den karthagiske og romerske interessesfære. Etter at Hasdrubal ble myrdet, rykket Hannibal over Ebro og utløste den annen puniske krig.