Etiopias samtidshistorie

Etiopia har i de siste tiår gjennomgått dramatiske endringer, ikke minst på det økonomiske området. Landet har også sett omfattende politisk-strukturelle endringer med innføringen av det såkalte etnisk føderale system. Etiopia har også utviklet seg i en retning hvor demokratiet har fått stadig trangere kår, og hvor systematiske brudd på menneskeretter har er blitt vanlig.Mengistu Haile Mariams Derg regimet (1974-1991) hadde siden av 1970-tallet vært engasjert i krig Eritrean People's Liberation Front (EPLF) og Tigray People's Liberation Front (TPLF) – fronter som kjempet for selvstyre i henholdsvis Eritrea og Tigray. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Terje Østebø

Universitetet i Florida

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 12 artikler: