Etiopias samtidshistorie

Etiopia har i de siste tiår gjennomgått dramatiske endringer, ikke minst på det økonomiske området. Landet har også sett omfattende politisk-strukturelle endringer med innføringen av det såkalte etnisk føderale system. Eritrea, som tidligere var en del av Etiopia, ble selvstendig i 1993, og fra 1998 til 2000 var det krig mellom de to nabolandene. Etiopia har også utviklet seg i en retning hvor demokratiet har fått stadig trangere kår, og hvor systematiske brudd på menneskeretter har er blitt vanlig. Hele artikkelen