Čeabet-, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: hals, lavere overgang over et fjell.