Krage, seilduksring omkring en åpning, f.eks. rundt et mastehull, til vern mot væte.