Øglesnok, krypdyrart i snokfamilien. En furetannet snok som er blant Europas største slanger, kan bli over 2 m lang, men oftest mindre. Som regel ensfarget mørk. Den lever av smågnagere, fugler, firfisler og andre slanger. Gifttennene sitter langt bak i kjeven slik at bittet ikke blir dypt; sjelden farlig for mennesker. Lever i middelhavslandene, også i Nord-Afrika og Vest-Asia.