Lokkemat ved fangst av ville dyr. Jakt med åte brukes etter både rev og gaupe (gluggjakt). Åte med gift er forbudt unntatt for avliving av mus og rotter.