Þórbergur Þórðarson, islandsk forfatter. Gav 1915 og 1917 ut to diktsamlinger der han parodierte samtidens nyromantiske lyrikk. I 1924 kom hans gjennombruddsroman Bréf til Láru (Brev til Laura), som er et av de mest originale bidrag til islandsk prosa. Boken bryter med tradisjonelle oppfatninger av emnevalg, språk og stil, noe som bl.a. fikk betydning for Laxness' forfatterskap. Han skrev senere selvbiografisk pregede bøker som Íslenzkur aðall (1938, Islandsk adel) og Ofvitinn 1–2 (1940–41, Enstøingen), som skildrer åndslivet blant unge intellektuelle i begynnelsen av 1900-tallet. Sálmurinn um blómið 1–2 (1954–55, Salmen om blomsten) er en gripende beretning om hans forhold til en liten jente. Han skrev også en rekke artikler, bl.a. om kultur og politikk. Han var kommunist, men samtidig spiritist og opptatt av teosofi, folkeeventyr og sagn og utførte et grunnleggende arbeid med innsamling av ord og studier i språk og ordlegging på Island.