Øyenkilen, tettsted i Fredrikstad kommune, Østfold, utenfor Glommas (Vesterelvas) munning i Oslofjorden, ca. 12 km sørvest for bysenteret.