Akšovuotna, fjord i Loppa kommune, Finnmark, 23 km lang. På østsida av munningen ligger tettstedet Øksfjord. Fjorden går først sørover og deretter østover til Øksfjordbotn. Fergetrafikk i ytre del av fjorden og videre ut til til Bergsfjord og Hasvik.