Östen Undén, svensk sosialdemokratisk politiker; jurist. Professor i sivilrett ved universitetet i Uppsala 1917–37. Medlem av Riksdagen 1934–65. Konsultativ statsråd 1917–20 og justisminister en kort tid 1920. Sin vesentlige politiske innsats gjorde han som utenriksminister 1923–26 og 1945–62. Her stod han frem som en urokkelig forkjemper for Sveriges nøytralitetspolitikk. I tråd med denne linjen la Undén i FN høsten 1961 frem den såkalte Undén-planen om en atomfri sone i Europa. Undén utgav en lang rekke juridiske avhandlinger foruten Tankar om utrikespolitik (1963) og Minnesanteckningar (1966).