Ólafur Jóhannesson, islandsk politiker, cand.jur. Spesialist i folkerett og professor i rettsvitenskap ved Islands universitet 1947–71. Jóhannesson sluttet seg tidlig til det kooperative landsbygdspartiet Fremskrittspartiet og var formann i dets ungdomsorganisasjon 1941. I 1959 ble han valgt inn i Alltinget og ble etter hvert sitt partis fremste talsmann der. 1971–74 var han statsminister i en koalisjonsregjering av Fremskrittspartiet og de to venstresosialistiske partiene Folkealliansen og Det liberale venstre. Da Geir Hallgrímsson i 1974 dannet sin borgerlige koalisjonsregjering, gikk Jóhannesson inn som justis- og handelsminister. Etter alltingsvalget 1978 dannet han tross sitt partis nederlag et nytt koalisjonsministerium, som imidlertid sprakk allerede 1979. Formann i Fremskrittspartiet 1968–79.