Leif Johansen

Leif Johansen, født i Eidsvoll, norsk sosialøkonom. Cand.oecon. 1954, dr. philos. 1961, dosent ved Universitetet i Oslo 1959, professor 1965. Han leverte betydningsfulle vitenskapelige arbeider på en rekke områder, spesielt teori for økonomisk vekst og makroøkonomisk planlegging. Leif Johansen var en pioner innenfor utviklingen av numeriske generelle likevektsmodeller. Viktige arbeider er A Multi-sectoral Study of Economic Growth (1960, doktoravhandling), Production Functions. An Integration of Micro and Macro, Short Run and Long Run Aspects (1972), samt læreboken Offentlig økonomikk (1964, eng. utg. Public Economics, og andre språk). Det modellapparat som ble utviklet i doktoravhandlingen har dannet grunnlag for videre arbeid med langsiktig planlegging i Norge under stikkordet MSG-modellen.

Videre lesning

Forfatter av denne artikkelen

Det er gjort 4 revisjoner og har kommet 0 forbedringsforslag.

Funnet en feil? Foreslå endringer

Vi trenger ny fagansvarlig for Økonomer

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.