Yankee, oppnavn på folk fra New England, på nordstatsfolk (under og etter den amerikanske borgerkrigen) og på amerikanere i alminnelighet. Ingen av de mange forklaringer på navnet er overbevisende; den enkleste går ut fra nederlandsk Janke, diminutivform til navnet Jan.