Xylulose, (biokjemi), C5H10O5, karbohydrat som i fosforylert form finnes som intermediær forbindelse i pentosefosfatsyklus. Xylulose spiller også en viktig rolle ved regenerering av ribulose-1,5-difosfat i karbondioksid-assimilasjonen ved fotosyntesen i grønne planter.