Ribulose, karbohydrat som i fosforylert form (som ribulose-1,5-difosfat) deltar i fotosyntesen i grønne planter og andre fotosyntetiske organismer. Det er her den primære akseptoren for karbondioksid.