Wilsonstormsvale, fugleart i stormsvalefamilien. En liten havsfugl som ligner havsvale, men skilles fra denne bl.a. på svakere lyse vingebånd og gul svømmehud mellom tærne. Den hekker i subantarktiske og antarktiske strøk og er en av verdens mest tallrike fugler. Arten kan påtreffes i nordatlantiske farvann utenom hekketiden. Et eksemplar ble funnet vest for Svalbard i november 1980.