Waterclerk, ansatt person (agent) som har som arbeid å gå om bord i skipene for å ta opp bestillinger på proviant, bunkers osv.