Vuovdi, vuovde-, samisk sammensetningsledd i mange stedsnavn: skog (med større trær).