Visibel, synlig; til å få i tale, som kan ta imot (besøk).