Villtulipan, art i liljefamilien. 10–40 cm høy stengel, 2–3 blad og en gul, først nikkende deretter opprett, blomst i toppen. Forvillet i eng i det sørvestlige Norge, særlig i Vest-Agder.