Norske elever har mulighet til å søke om elevplass på et fransk lycée og ta fransk baccalauréat etter tre år. Hvert år tas det opp 22 norske elever ved skoler i Bayeux (jenter), Lyon (jenter) og Rouen (gutter). En kan søke om elevplass mens en tar 10. årstrinn ved en norsk ungdomsskole eller er i vg1.