Versett, kort, gjerne fugert orgelstykke som særlig anvendes som alternativ utførelse av salmevers (såkalt alternatim-praksis), men kan også tre i stedet for messeledd (for eksempel offertorium). Komposisjonstypen kan spores tilbake til 1300-tallet. Hadde sin blomstringstid på 1500–1700-tallet og betydde mye for orgelmusikkens utvikling.