Offertorium, i den romersk-katolske messe betegnelse på frembæringen av brød og vin som innleder nattverdsliturgien. I høymesser skjer dette ofte i form av en prosesjon der pengegaver, i tidligere tider også naturalia, bæres frem sammen med brødet og vinen. Offertorium betegner også antifonen (omkvedet) til den Davidssalme som ledsager offergangen.