De bibelske skrifter er inndelt i kapitler, som så er inndelt i vers. Denne inndelingen ble innført i 1551 av boktrykkeren Robert Étienne i hans utgave av Det nye testamente.