Toppventil, den øverste ventilen på et produksjonsventiltre på en petroleumsbrønn. Brukes når f.eks. instrumenter skal fires ned i brønnen.