Vendelrotfamilien, tidligere tofrøbladet plantefamilie som ligger under kaprifolfamilien, ett- eller flerårige urter eller busker med motsatte blad. I blomsten er kronen usymmetrisk rørformet med en kortere eller lengre spore. Begeret er i begynnelsen ubetydelig, men vokser siden som oftest ut til en fnokk som tjener til å spre frukten. 400 arter i 13 slekter, derav mange i middelhavslandene og i Sør-Amerika. Hit hører den berømte parfymeplanten Nardostachys jatamansi i Himalaya (se nardus). Som prydplante i hager dyrkes sporeblom, som har vakre, sterkt røde blomster i stor halvskjerm. I Norge vokser bl.a. vendelrot og vårsalat.