Valsehjort, insektart i familien hjortebiller. Kroppen er sylindrisk, 9,5–16 mm lang og svart. Hannen har et stort horn i pannen. Arten lever som larve og til dels også som utviklet insekt i morkne løvtrestubber o.l., hvor den graver et utall av ganger, skilt fra hverandre ved bladtynne vegger. Valsehjorten er ganske vanlig i Sør-Norge nord til Trøndelag.