Hjortebiller, gruppe av insektarter i familien skarabider. (Tidligere ofte ført opp som egen familie; Lucanidae.) Hjortebillene har knebøyde antenner, de ytre leddene danner en kam. Hos mange arter er hannens overkjever forlenget og utstyrt med takker. Hjortebillene finnes i alle verdensdeler, ca. 900 arter er kjent, derav fem i Norge, bl.a. blåhjortene og valsehjorten, hvis larver utvikles i morkne stubber av løvtrær. Europas største bille, eikehjort, er en hjortebille.