Våker, mellomstore haukefugler som i Norge omfatter musvåkslekten, Buteo, med artene musvåk og fjellvåk, og dessuten vepsevåkslekten, Pernis. På verdensbasis finnes flere slekter med nesten 60 arter i alle verdensdeler utenom Australia. Slekten Buteo er størst, med 27 arter. Russevåk, som er en underart av musvåk, men litt mindre og ofte noe rustrød, hekker i Sverige og er sett åtte ganger i Norge per 2003. Alle våker er totalfredet i Norge siden 1971.