Uravstemning, avstemningsmetode hvor hvert enkelt medlem i en organisasjon skriftlig skal kunne avgi stemme uten å delta i møte, og hvor resultatet av avstemningen blir bindende for organisasjonen. Uravstemning er i Norge særlig brukt i forbindelse med tariffoppgjør, hvor det resultat partenes delegasjoner har forhandlet fram, ofte blir sendt ut på uravstemning. Uravstemninger forekommer også innen andre organisasjoner.