Turbinboring, boreteknikk hvor borestrengen står stille og borekronen drives av en slamturbin nede ved borekronen. Benyttes ofte i forbindelse med avviksboring av petroleumsbrønner.