Slamturbin, hydraulisk motor som drives av slamstrømmen gjennom borestrengen. Slamturbiner brukes dels til å generere elektrisk kraft for MWD-utstyr (se måling under boring) og dels til å rotere borekronen når rotasjonsboring ikke benyttes, f.eks. ved avviksboring.