Trompetertrane, fugleart i tranefamilien. Den er større enn vår trane, hvit med svarte vingespisser og rød hodeflekk. Vingespennet er ca. 2,5 m. Den er en av Nord-Amerikas mest sjeldne fugler, og de siste restene av bestanden hekker i det nordvestlige Canada. De blir nøye overvåket både i hekkelokaliteten og under trekket til Texas. I 1941 var bestanden nede i 21 fugler, men en intens innsats fikk antallet opp i 50 i 1968, 66 i 1978 og 140 i 1986. I 2004 var det etablert tre separate bestander med til sammen ca. 330 fugler: den opprinnelige bestanden som trekker mellom Canada og Texas telte 216 individer, en flokk på 42 individer som forflytter seg mellom Wisconsin og Florida, og en stasjonær bestand i Florida på 74 individer. Det er derfor håp om at de kan overleve. Flere andre sjeldne tranearter er også truet av utryddelse.