Valsing av jord på åker, plen eller lignende med trommel. Jordsmonnet blir dermed jevnet utover.