Triglyff, (av tri- og -glyf), del av frisen i det doriske tempel, en rektangulær plate stilt på høykant og delt i tre ved loddrette innsnitt. Triglyffene alternerer med bredere, firkantede dekkplater, metoper. Opprinnelig var triglyffene utstikkende bjelkeender dekorert med rifler, men i de senere steintempler ble funksjonen rent dekorativ.