Triere, trireme (av tri-), gammelt krigsfartøy drevet frem av årer enten plassert i tre rekker over hverandre eller med tre roere på hver benk. Vanlig fra perserkrigenes dager og i de følgende århundrer. På 500-tallet f.Kr. var fartøyet om lag 40 m langt og 7 m bredt og med en besetning på ca. 200 mann.