Trekantpunkt, også kalt triangelpunkt eller trigonometrisk punkt, punkt som brukes ved kartfremstilling og teknisk oppmålings- og utsettingsarbeider. Koordinatene til trekantpunktet er bestemt ved vinkelmåling eller avstandsmåling. Trekantpunkt er som regel varig merket med bolt, rør el.l., helst i fast underlag som fjell, stein eller betong. Også kirkespir, master, fabrikkpiper o.l. anvendes som trekantpunkt.