Trehuggormer, krypdyrslekt i familien huggormer. Gulgrønne, inntil 75 cm lange, klatrende huggormer fra regnskogområdene i tropisk Afrika. Halen er utviklet som gripehale. Lever mest av frosker og smågnagere. De er aggressive og giftige, men bittet er sjelden farlig for mennesker.