tredjemannsransaking

Artikkelstart

Tredjemannsransaking er ransaking på et sted som tilhører noen andre enn den mistenkte eller siktede i en straffesak.

Ransaking mot en mistenkt eller siktet person skjer etter andre regler og vilkår, og krever blant annet at det foreligger skjellig grunn til mistanke mot ham.

Tredjemannsransaking kan foretas dersom det er skjellig grunn til mistanke om at det er begått et straffbart forhold, og politiet mener det kan finnes bevis av betydning for saken på stedet. Det kan etter en avgjørelse fra Høyesterett i 2019 (HR-2019-610-A) også foretas tredjemannsransaking på dataservere som befinner seg i utlandet, dersom de kan nås fra Norge.

Når påtalemyndigheten eller retten har besluttet at politiet skal pågripe en mistenkt, kan politiet også foreta en ransaking på et sted hvor det er særlig grunn til å anta at den mistenkte oppholder seg.

Vilkår

Tredjemannsransaking kan etter straffeprosessloven § 192 bare foretas med eierens skriftlige samtykke eller etter beslutning fra retten (§ 197). Hvis det er fare ved opphold, kan påtalemyndigheten gi tillatelse.

Vilkårene for tredjemannsransaking følger av straffeprosessloven § 192 tredje ledd, og krever at ett av tre alternativer er oppfylt:

  1. Handlingen er foretatt eller mistenkte pågrepet der.
  2. Mistenkte har vært der under forfølgning på fersk gjerning eller ferske spor.
  3. Det for øvrig er særlig grunn til å anta at mistenkte kan pågripes der, eller at det der kan finnes bevis eller ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i.

I en mulig drapssak i 2020 besluttet Eidsivating lagmannsrett (LE-2020-78995) at tredjemannsransaking også kunne gjennomføres på felles bolig til den fornærmede og en siktet person det ikke var skjellig grunn til mistanke mot, forutsatt at ransakingen ikke var rettet mot ham.

I tillegg kan det etter § 193 alltid i etterforskingsøyemed foretas ransaking av hus eller rom som etter sin art er tilgjengelig for alle, eller er stedet for en virksomhet som krever tillatelse av politiet, samt i kaserne, brakke, militært fartøy og militære bygninger og rom.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg