Tranebær, arter i planteslekten Oxycoccus i lyngfamilien, av og til regnet til bærlyngslekten Vaccinium. Planter med krypende stengel, blanke vintergrønne blad, røde firetallsblomster og saftfulle, røde bær som er gode til sylting. I Norge vokser tranebær, O. palustris, og småtranebær på myrer gjennom hele landet. Mye større bær har stortranebær, O. macrocarpus, som vokser på skogmyrer i Nord-Amerika og som i nyere tid blir dyrket i stor stil i nordøststatene (se cranberry).