Småtranebær, art i lyngfamilien. Stengelen er tynn og krypende, bladene vintergrønne. Rosa blomster på en ca. 3 cm høy stilk som mangler behåring. Småtranebær vokser på torvmyr i hele landet opp til 1180 moh.