nytteplante

Nytteplante er en plante som vi kan bruke til noe nyttig, for eksempel som mat, dyrefor eller til tømmer. Nytteplanter kan dyrkes eller sankes i naturen. Nyttevekster kan sees på som en motsetning ...