Trådsiv, flerårig planteart i sivfamilien. 20–50 cm høy, har tynne, myke strå og et knippe med få, lysbrune blomster på siden av strået. Vokser på gressmyr og fuktige steder i hele landet.