Torvgass og torvkoks, fremstilles ved tørrdestillasjon av torv ved 400–500 °C. Brukes dels til metallurgiske formål, f.eks. raffinering av kobber, dels som drivstoff for gassmaskiner o.a. Kan også brukes til fremstilling av syntetisk bensin.