Toda, folkegruppe i Nilgirifjellene i Sør-India. De taler et dravidisk språk og lever tradisjonelt i et økonomisk fellesskap med fire nabofolk, preget av markert arbeidsdeling. Todaene ernærer seg ved bøffelhold, og bytter til seg jordbruksvarer, håndverksprodukter o.a. fra nabofolkene. De styres av et råd på fem klanledere. Todaene er særlig kjent for sin tradisjonelle ekteskapsskikk: når en kvinne gifter seg, blir hun også gift med mannens brødre. Disse blir alle regnet som fedre for hennes barn; det legale farskap blir imidlertid ved en bestemt seremoni henført til én av brødrene. Todaenes antall ble i 2000 oppgitt til 1413, og folketallet har hatt en viss økning siden 1960-årene, da det kun var i underkant av 800. I de senere år har de mistet mye av sitt beiteland til omboende jordbruksfolk. Dette har skapt problemer for bøffelholdet, som danner grunnlaget for den tradisjonelle kulturen.