Tintergran, lavstammet, senvokst gran med hard, skjør ved.