Tigerslange, krypdyrart i familien giftsnoker. En australsk giftsnok som vanligvis blir omkring 120 cm lang, men en underart kan bli betydelig lengre. Den har sterk gift, men gifttennene er forholdsvis korte. Lever mest av frosker, små pattedyr, fugler og øgler.