Thorn, egen bokstav i runealfabetet, norrønt og islandsk (þ), går tilbake på den greske bokstaven theta (Θ, ϑ), som betegner en aspirert t, dvs. en t med pust etter, vanligvis transkribert th. I norrønt og islandsk betegner den en dental frikativ (som th i eng. think).