Testakt, betegnelse for eldre lover på De britiske øyer som stengte katolikker og dissentere ute fra statstjenesten. Den engelske testakten av 1673 påla alle embetsmenn å forkaste transsubstantiasjonslæren og ta nattverd i den engelske statskirke innen tre måneder. Bestemmelsen ble opphevet 1828 for protestantene, 1829 for katolikkene, helt avskaffet 1863.